Strategi

Mit løfte:

Når jeg arbejder strategisk med virksomheder, så sørger jeg for, at alting bliver gjort håndgribeligt og actionable. Ingen ambitioner er for store, når den rigtig plan lægges og eksekveringen følger trop.

Digital strategi der giver mening

Når jeg arbejder strategisk med virksomheder omkring digitale strategier, så skaber vi det ikke oppe fra og ned, men vi skaber det nede fra og op. Det betyder, at vi tager fat i, hvad der virker og skaber en strategi omkring det, ikke omvendt. Hvor man skaber en strategi og forventer, at det man sætter i vandet virker. 
Det er vigtigt, at strategier udformer sig i noget konkret, håndgribeligt, og actionable, så den skaber værdi for virksomheden med det samme, og det lavpraktisk er til at søsætte så snart strategien er færdigudviklet.
 

Kontekstuel strategi

Når vi skaber din strategi, så handler det om at skabe en strategi som giver mening for din virksomhed, men som også skaber kontekst for din virksomhed i øjnene på jeres slutbrugere. Det vil sige, at når vi skaber en strategi for jeres virksomhed, så kigger vi ikke blot på jeres virksomhed, men i endnu højere grad kigger på vi jeres slutbrugere, hvor deres opmærksomhed er, og deres mindset omkring jeres produkt, konkurrenter, behov og branche. 
 

Eksekvering

Udover at hjælpe jer med at skabe jeres digitale strategi, så hjælper jeg også med at implementere og udleve strategien, så kan jeg også hjælpe jer med løbende at sørge for, at strategien bliver optimeret og revideret, så den hele tiden er relevant for jeres virksomhed og jeres slutbrugere. 

 

Hvordan gør jeg?

Problemanalyse

Hvilke problemer står virksomheden i, og hvordan kan jeg bedst afhjælpe dem?

Udvikling af strategi

Strategien udvikles på baggrund af problemanalysen og flere dybdegående samtaler med jeres virksomhed.

Implementering

Medieplanlæning og det nødvendige materiale udarbejdes og strategi implementeres.

Lad os tale sammen